• Paper palette

  कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामग्री र परिष्करण प्रविधि: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 157 ग्राम कोटेड पेपर र्‍यापिङ, सतह फिनिसिङ डो म्याट ल्यामिनेशन र यूभी प्रिन्टिङबाट बनेको छ।तपाईं d...
 • Paper palette

  कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामग्री र परिष्करण प्रविधि: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 157 ग्राम कोटेड पेपर र्‍यापिङ, सतह फिनिसिङ डो म्याट ल्यामिनेशन र यूभी प्रिन्टिङबाट बनेको छ।तपाईं d...
 • Paper palette

  कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामग्री र परिष्करण प्रविधि: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 157 ग्राम कोटेड पेपर र्‍यापिङ, सतह फिनिसिङ डो म्याट ल्यामिनेशन र यूभी प्रिन्टिङबाट बनेको छ।तपाईं d...
 • Paper palette with mirror

  ऐना संग कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामग्री र परिष्करण प्रविधि: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 120 ग्राम चाँदीको कागज र्‍यापिङ, सतह फिनिसिङ डु म्याट ल्यामिनेशन, स्ट्याम्पिङको लागि बनेको छ।तपाईं आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ ...
 • Paper palette

  कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामाग्री: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 110 ग्राम कालो विशेष कागज र्‍यापिङको लागि बनेको छ, तपाईले आफ्नो लोगोलाई हट स्ट्याम्पिङ, यूभी, सिल्क प्रिन्टिङ, इम्बोसिङ/डेबोस...
 • Paper palette with mirror

  ऐना संग कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामग्री र परिष्करण प्रविधि: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 120 ग्राम चाँदीको कागज र्‍यापिङ, सतह फिनिसिङ डु म्याट ल्यामिनेशन, स्ट्याम्पिङ र मोती प्रभावको लागि बनेको छ।
 • Paper palette

  कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामग्री र परिष्करण प्रविधि: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 157 ग्राम कोटेड पेपर र्‍यापिङ, सतह फिनिसिङ डो म्याट ल्यामिनेशन र यूभी प्रिन्टिङबाट बनेको छ।तपाईं d...
 • Paper palette

  कागज प्यालेट

  उत्पादन विवरणहरू: ग्राफिक्स डिजाइन गर्दा विस्तृत छनोटहरूको साथ वाशाइन प्रस्ताव कागज प्यालेट शुद्ध भोग हो।महत्वाकांक्षी कलाकृतिहरू सिमलेस डिजाइनहरू, CMYK र PANTONE रङ प्रिन्टिङ, विभिन्न कागज सामग्रीहरू, ल्यामिनेशन र फोइल स्ट्याम्पिङ र तपाईंको लोगोको लागि UV जस्ता उच्च प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।सामाग्री: प्यालेट कभर 1000 ग्राम ग्रेबोर्ड र 110 ग्राम पहेंलो विशेष कागज र्‍यापिङको लागि बनेको छ, तपाईले आफ्नो लोगोलाई हट स्ट्याम्पिङ, यूभी, सिल्क प्रिन्टिङ, इम्बोसिङ/डेबोस...